Παιδί και Εθισμός στο Διαδίκτυο

Της Ματίνας Γαβριήλογλου
Ψυχολόγου

Είναι γενικά αποδεκτό ότι η χρήση των νέων τεχνολογιών έχει απλουστεύσει και έχει διαφοροποιήσει την καθημερινότητα μας σε πολλαπλά επίπεδα.  Η τεχνολογία όμως δεν έχει εισαχθεί μόνο στη ζωή των ενηλίκων αλλά διαπερνά το ημερήσιο πρόγραμμα και των παιδιών. Τα κινητά τηλέφωνα, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και γενικότερα το Διαδίκτυο αποτελεί για εκείνα αναπόσπαστο κομμάτι τους. Πέρα όμως από όλα τα θετικά που βιώνουμε μέσα από την χρήση των νέων τεχνολογιών, υπάρχουν και αρκετές αρνητικές συνέπειες. Αυτή που κυριαρχεί τα τελευταία χρόνια είναι ο εθισμός στο Διαδίκτυο.

Ο εθισμός στο Διαδίκτυο αποτελεί σχετικά μία νέα μορφή εξάρτησης η οποία όπως φανερώνουν ελληνικές και διεθνείς έρευνες, πλήττει κυρίως τους εφήβους καθώς αποτελούν μία κοινωνική ομάδα  η οποία παρουσιάζεται στο πεδίο ως υψηλού κινδύνου.

Ο εθισμός, αναφέρεται σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου το διαδίκτυο αποτελεί προτεραιότητα στη ζωή του παιδιού σε σχέση με την οικογένεια του, το σχολείο, τους φίλους και τα ενδιαφέροντα του. Κυριαρχεί τόσο έντονα στη ζωή του  με αποτέλεσμα εκείνο να μην μπορεί να το αποχωριστεί.

Συμπτώματα:

  • Υπέρμετρη χρήση του Διαδικτύου η οποία οδηγεί σε κόπωση, έλλειψη συγκέντρωσης, εκνευρισμό, αναστροφή του ύπνου (ύπνος κατά τη διάρκεια της ημέρας και χρήση του Διαδικτύου αποκλειστικά το βράδυ).
  • Κοινωνική απόσυρση (απομονώνεται, σταματά να σχετίζεται με συνομηλίκους), αδιαφορία για τις υποχρεώσεις, αναβλητικότητα, απάθεια.
  • Εξιδανίκευση του μέσου. Το παιδί θεωρεί το Διαδίκτυο το σημαντικότερο μέρος της καθημερινότητας του και εκφράζεται έντονα ( διέγερση, θυμό, βία ) όταν  δεν έχει πρόσβαση ή του θέτονται περιορισμοί και απαγορεύσεις αναφορικά με την χρήση του.

Τα παιδιά που φέρουν ζητήματα εθισμού στο Διαδίκτυο συνήθως αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο οικογενειακό περιβάλλον οι οποίες αφορούν κυρίως στις σχέσεις μεταξύ των μελών. Έτσι, το παιδί καταφεύγει στο Διαδίκτυο καθώς εκεί μπορεί να φτιάξει τον δικό του «ιδανικό εαυτό» απαλλαγμένο από κριτική, περιορισμούς και συνέπειες.

Αντιμετώπιση του εθισμού στο Διαδίκτυο:

Είναι σημαντικό οι γονείς να απευθύνονται και να ζητούν βοήθεια από εξειδικευμένο επαγγελματία. Ο θεραπευτικός σχεδιασμός γίνεται πάντα κατά περίπτωση ανάλογα με τις ανάγκες και τις δυσκολίες κάθε παιδιού. Στόχοι της παρέμβασης θα πρέπει να είναι η συνειδητοποίηση των δυσκολιών, η ανάκτηση του ελέγχου, η στροφή σε εναλλακτικές δραστηριότητες και η κατανόηση των βαθύτερων αιτιών που οδηγούν στον εθισμό.

Ο ρόλος των γονέων είναι σημαντικός και θα πρέπει να δίνεται εκ μέρους τους  ιδιαίτερη βαρύτητα στην πρόληψη. Θα πρέπει να είναι σε θέση να ελέγχουν την χρήση του Διαδικτύου εκ μέρους των παιδιών τους, να επιδιώκουν να είναι οι ίδιοι εξοικειωμένοι με το μέσο και διαρκώς να ενθαρρύνουν τα παιδιά να εμπλέκονται σε ρεαλιστικές κοινωνικές σχέσεις.